Dom pogrzebowy ABRAM

Okólna 29, Ostrów Wlkp.

Porady

Szanowni Państwo, tak naprawde nie ma uniwersalnej instrukcji krok po kroku jak zorganizować pogrzeb, ponieważ każdy przypadek jest dość mocno indywidualny, poniżej prezentujemy podstawowy schemat postępowania, bez którego nie będą Państwo mogli załatwić dalszych formalności.

Oczywiście kontakt z naszą firmą może nastąpić na każdym etapie.
Niezależnie od dalszych możliwości ogranizacyjnych zawsze służymy informacjami i radą jakie kroki należy wykonać.

Gdzie nastąpiła śmierć?

W przypadku gdy śmierc nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych (np. długotrwała choroba, podeszły wiek, brak w otoczeniu rzeczy które sugerowały by wypadek), należy wezwać pogotowie lub lekarza rodzinnego celem stwierdzenia zgonu. Lekarz który przybędzie na wizytę, jeżeli nie będzie miał żadnych wątpliwości wystawi kartę zgonu, w przypadku podejrzeń wypadku / udziału osób trzecich lub innych wątpliwości, lekarz ma prawo odmówić wypisania karty zgonu i może wezwać policję celem zbadania przyczyn śmierci.

Po uzyskaniu karty zgonu można zadzwonic do naszej firmy pod numerem 62 737-10-40 lub +48 797 126 860 celem zlecenia zabrania ciała blizkiej nam osoby do profesjonalej chłodni.

W przypadku gdy lekarz wezwie policję i będą istniały wątpliwości co do przyczyn śmierci, wówczas to policja wzywa firme pogrzebową, która w danym roku ma podpisaną umowę z prokuraturą na transport zmarłych,wówczas za usługę transportu do chłodni szpitalnej i przechowanie ciała rodzina nie pokrywa kosztów. Natomiast nadal rodzina ma prawo wyboru dowolnego zakładu pogrzebowego w celu realizacji pogrzebu.

Prokurator, który przybędzie na prośbę policji w przypadku gdy nie stwierdzi się udziału osób trzecich ma prawo odstąpić od dalszego śledztwa i przekazać ciało do "dyspozycji rodziny", wówczas można zadzwonic do naszej firmy pod numerem 62 737-10-40 lub +48 797 126 860 celem zlecenia zabrania ciała blizkiej nam osoby do profesjonalej chłodni.

W przypadku śmierci osoby w szpitalu, należy udać się do szpitala na oddział na którym nastapiła śmierć. Na danym oddziale można uzyskać informacje, a także otrzymać kartę zgonu.

Po uzyskaniu karty zgonu można kontynuować organizację pogrzebu kontaktując się z nami telefonicznie pod numerami 62 737-10-40 lub +48 797 126 860 lub poprzez wizytę w naszym biurze przy ul. Limanowskiego 31 w Ostrowie Wielkopolskim (na przeciwko głównego wjazdu do szpitala i Apteki Bakra). Nasi pracownicy przekażą Państwu wówczas żetelne informacje, jakich formalności powinni Państwo dopełnić w następnej kolejności.

Formularze i upoważnienia

W celu ułatwienia Państwu załatwienia formalności poniżej znadują się formularze,
zlecenia i wnioski które mogą się przydać Państwu podczas organizacji pogrzebu.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest Karta Zgonu?

Karta zgonu to dokument wystawiany przez lekarza stwierdzającego zgon np. lekarza w szpitalu, lekarza z pogotowia czy lekarza rodzinnego. Dokument ten jest jednym z ważniejszych - bez niego nie załatwimy dalszych formalności a nasza firma nie będzie mogła zabrać ciała do chłodni. Wydanie karty zgonu jest bezpłatne.

Czy lekarz może nie wydać karty zgonu?

Lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku zdarzenia innego niż naturalne np. w wypadku. Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz podejmuje wtedy decyzję o wezwaniu policji i prokuratora. Formalności związane z odbiorem ciała i pogrzebem będą możliwe dopiero po otrzymaniu zgody policji lub prokuratury prowadzącej postępowanie. Kartę zgonu wystawia lekarz, który dokonał oględzin lub przeprowadził sekcję zwłok.

Co to jest Akt Zgonu?

Akt zgonu to dokument stanu cywilnego potwierdzający śmierć danej osoby, której dotyczy. Akt zgonu musimy załatwić zaraz po śmierci osoby bliskiej urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu. Zgłaszając się po akt zgonu trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty zmarłego oraz kartę zgonu. W urzędzie otrzymujemy również kartę przeznaczoną do administracji cmentarza.

Co to zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest:<ul><li>członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,</li><li>osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyżej jednak niż 4000 zł,</li><li>jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.</li></ul>

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Od 1 marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł.

Finansowanie pogrzebu w firmie ABRAM?

Rozumiemy, że nie każdy ma możliwość opłacenia kosztów pogrzebu z własnej kieszeni, a zasiłek pogrzebowy otrzymuje się dopiero po kilku tygodniach po pogrzebie, dlatego też nasza firma aby pomóc Państwu dodatkowo w tych ciężkich chwilach oferuje możliwość bezkosztowego kredytowania kosztów pogrzebu w ramach przysługujących Państwu zasiłku ZUS lub KRUS

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

W celu uzyskania zasiłku pogrzebowego należy wypełnić odpowiedni formularz w zależności pod jakie ubezpieczenie podlegała osoba zmarła lub osoba organizująca pogrzeb (ZUS, KRUS, Instytucje Wojskowe). Poniżej znajdą Państwo linki do odpowiednich formularzy, które należy złożyć w odpowiedniej instytucji wraz z rachunkami za organizacje pochówku.